COMENIUS „ELLVIS”

Proiectul COMENIUS „ELLVIS” dorește să ușureze accesul persoanelor nevăzătoare la învățarea unor limbi străine. Deoarece există relativ puține materiale didactice pentru acest grup țintă, este esențială crearea de materiale inovative, care să deschidă noi posibilități copiilor nevăzători și să înlesnească accesul lor la procesul învățării continue.

octombrie 2009 – martie 2011

Potenţial inovativ
Elevii, copii şi tineri nevăzători, precum şi profesorii lor, se confruntă cu situaţia în care trebuie să se adapteze materialelor didactice existente (pentru văzători) sau să folosească mijloace tehnice precum cititoare Braille, cititoare de ecran sau simple materiale audio.
Materiale didactice precum imaginile sau animaţiile sunt practic nedisponibile nevăzătorilor. Momentan nu există soluţie alternativă la metodologia „cărţii şi a casetei”.
Acest curs de limbă se adresează persoanelor care sunt în imposibilitatea de a folosi materialele didactice existente şi care au nevoie de asistenţă şi îndrumare printr-un sistem care să asigure feedback în altă formă decât cea a fişierelor audio, şi anume prin reacţia de tip „force-feedback” a joystick-ului.

Scop
Proiectul ELLVIS doreşte să extindă rezultatele proiectului anterior AllVip, care elaborase o interfaţă alternativă pentru cursanţi, fără un cititor de ecran, ci printr-un dispozitiv de tip force-feedback (joystick).
Atitudinea de joc spre care indică dispozitivul (joystick) îmbogăţeşte valoarea motivaţională a programului.
Patru şcoli de limbă şi trei şcoli ale nevăzătorilor colaborează pentru a atinge acest scop: să dezvolte câte un curs de limba engleză pentru vorbitori nativi de italiană, franceză şi română.

Activităţi
Şcolile de limbă asigură elementele de conţinut ale cursurilor de limbă. Şcolile nevăzătorilor vor testa cele trei variante de curs.

  • Introducerea şi familiarizarea cu cursul de limba engleză AllVip
  • Traducere, adaptarea şi înregistrarea elementelor de conţinut pentru limbile franceză, italiană şi română
  • Reunirea elementelor de conţinut (fişiere audio) într-un program de învăţare (software)
  • Testarea programului de învăţare de către şcolile nevăzătorilor
  • Verificarea şi reglajul final al programului de învăţare şi a conţinuturilor
  • Versiunea finală a cursului de limba engleză pentru elevi nevăzători, vorbitori de limba franceză, italiană sau română
  • Versiunea finală a programului pe DVD, cu îndrumător metodic pentru profesori
X