Certificate Internaționale de Limbă

Calendar examene Goethe-Zertifikat 2024:

28 – 29 martie 2024                  termen de înscriere: 27 februarie 2024

9 – 10 mai 2024                           termen de înscriere: 8 aprilie 2024

27 – 28 iunie 2024                      termen de înscriere: 26 mai 2024

21 – 22 noiembrie 2024           termen de înscriere: 20 octombrie 2024

 

Goethe-Zertifikat A2 adulți   înscriere
Goethe-Zertifikat A2 copii    înscriere
Goethe-Zertifikat B1 adulți   înscriere
Goethe-Zertifikat B1 copii    înscriere
Goethe-Zertifikat B2       înscriere
Goethe-Zertifikat C1       înscriere

Înscrierea

Înscrierea la un examen se face direct din magazinul nostru online sau completând formularul de înscriere pentru adulți A2, adolescenți A2-B1, adulți B1-B2 sau C1 și achitând taxa de examinare, până la termenele stabilite.

Prin completarea formularului de înscriere vă exprimați acordul cu privire la Regulamentul de desfășurare a examenelor Goethe.

Vârsta minimă recomandată pentru susținerea unui examen pentru adulți este 16 ani.

Vârsta minimă recomandată pentru susținerea unui examen pentru copii este 12 ani.

Prețuri examene (lei):întreg*per modul
A2500-
A2 Fit (de la 12 ani)500-
B1600185
B1 Jugendliche
(de la 12 ani)
600185
B2700215
C1800235
Prețuri simulare (lei):întregper modul
B119050
B219050
C119050

*Persoanele care au urmat un curs la Centrul Cultural German Brașov în ultimele șase luni anterioare examenului, beneficiază de o reducere de 100 lei la taxa de examen (în cazul în care susține toate părțile examenului)

Certificatele

Certificatele sunt eliberate de Goethe-Institut în termen de 4-6 săptămâni de la data susținerii examenului și pot fi ridicate de la secretariatul Centrului Cultural German Brașov după primirea unei înștiințări. Ele se ridică personal în baza unui act de identitate. La cerere, ele pot fi trimise prin curier la adresa indicată de dvs., cu plata transportului la destinatar.

Contestație

Rezultatul examenului poate fi contestat în termen de 2 săptămâni de la comunicarea acestuia. Contestația se depune în scris la conducerea centrului de examinare unde s-a susținut examenul. Responsabilul de examen poate respinge cererile nemotivate sau care nu prezintă argumente suficiente. Simpla invocare a faptului că nu s-a obținut un anumit punctaj, nu este considerat un argument suficient.
Întregul regulament de organizare îl găsiți aici:

 

Centrul Cultural German este instituție acreditată de către Goethe-Institut și Centru de examinare. Astfel, împreună cu Goethe-Institut, organizăm în sediul nostru examene pentru Certificatele internaționale de limba germană, corespunzătoare nivelelor A2, B1, B2, C1. Acestea sunt recunoscute în Europa și în întreaga lume. Valabilitatea lor este pe întreaga viață.

Acest lucru conferă următoarele avantaje:

 • Centrul Cultural German organizează în Brașov cursuri pregătitoare pentru obținerea acestor certificate;
 • Aceste examene au loc în Brașov ceea ce înseamnă că economiseşti resurse de timp și bani (pentru transportul și cazarea în alt oraș);
 • Instituția noastră oferă examene de simulare care cresc mult rata de promovare a examenului propriu-zis, pentru că familiarizează cursanții cu formatul și condițiile de examinare și oferă feed-back individual de la un examinator autorizat.

Pentru ce ai avea nevoie de un certificat eliberat de Goethe-Institut?

 • vrei să studiezi în Germania sau altă țară în care se vorbește limba germană (Elveția, Austria, Luxemburg, Lichtenstein, etc.);
 • cauţi să te angajezi la o firmă germană din România sau dintr-o țară în care se vorbește limba germană;
 • urmăreşti să obţii cetățenia germană;
 • doreşti un loc de muncă în Germania sau într-o altă țară în care se vorbește limba germană;
 • dorești să-ți echivalezi proba de limba germană din cadrul examenului de bacalaureat.

Promovarea examenului Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 presupune cunoştinţe elementare de limbă germană. Examenul corespunde primului nivel (A1) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referinţă pentru limbi.

După promovarea examenului puteţi, de exemplu:

 • să înţelegeţi în situaţii cotidiene întrebări scurte, foarte simple, indicaţii şi anunţuri, dar şi mesaje telefonice, anunţuri oficiale, precum şi conversaţii scurte
 • să extrageţi informaţiile care vă interesează din anunţuri sumare scrise, indicatoare publice şi din mica publicitate
 • să exprimaţi şi să înţelegeţi numere, cantităţi, ora şi preţuri
 • să completaţi formulare cu detalii personale
 • să redactaţi scurte mesaje personale
 • să vă prezentaţi în cadrul unei conversaţii şi să răspundeţi la întrebări simple referitoare la persoana dumneavoastră
 • să formulaţi în viaţa de zi cu zi solicitări sau întrebări uzuale şi să răspundeţi la ele.

Promovarea examenului Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 presupune cunoştinţe elementare de limbă germană. Examenul corespunde celui de-al doilea nivel (A2) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referinţă pentru limbi.

După promovarea examenului puteţi, de exemplu:

 • să înţelegeţi cele mai importante informaţii din discuţii cotidiene, dar şi anunţuri scurte de la radio sau mesaje telefonice,
 • să extrageţi cele mai importante informaţii din scurte articole de ziar, din anunţuri pe teme cotidiene şi să înţelegeţi indicatoarele publice,
 • să completaţi formulare standard în magazine, bănci sau instituţii publice,
 • să redactaţi mesaje pe teme ce au relevanţă imediată pentru dumneavoastră,
 • să vă prezentaţi în cadrul unei conversaţii ce presupune un schimb de informaţii pe teme familiare,
 • să formulaţi într-o discuţie întrebări simple pe teme cotidiene şi să răspundeţi la asemenea întrebări,
 • să negociaţi sau să stabiliţi ceva de comun acord într-o discuţie de zi cu zi.

Goethe-Zertifikat B1 este un examen de limba germană destinat tinerilor și adulților. Examenul atestă competența de utilizare autonomă a limbii germane și corespunde celui de-al treilea nivel (B1) pe scala cu șase niveluri de competență stabilită prin Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

Prin absolvirea examenului, candidații demonstrează că:

 • pot înțelege principalele informații, dacă se utilizează limba standard, clară, și dacă subiectele se leagă de aspecte familiare, cum ar fi munca, școala, timpul liber etc.
 • se pot descurca în majoritatea situațiilor cu care se pot întâlni când călătoresc în țări germanofone.
 • se pot exprima simplu și coerent cu privire la teme familiare și domenii de interes personal.
 • pot relata experiențe și evenimente, pot descrie visuri, speranțe, țeluri și pot, de asemenea, să furnizeze scurte argumentații sau explicații.

Examenul Goethe-Zertifikat B2 atestă un nivel de cunoştinţe avansat. Examenul corespunde celui de-al patrulea nivel (B2) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referinţă pentru limbi.

După promovarea examenului puteţi, de exemplu:

 • să înţelegeţi ideile principale din domenii concrete şi abstracte şi să extrageţi informaţiile ce au relevanţă pentru dumneavoastră (de exemplu din transmisiunile radio),
 • să înţelegeţi o gamă largă de texte, printre care atât texte scurte (de exemplu anunţuri), precum şi texte non-fictionale mai lungi, complexe, comentarii şi relatări,
 • să formulaţi în scris ideile dumneavoastră pe teme complexe într-un mod clar si structurat, dar şi să corectaţi greşelile din textele altora,
 • să descrieţi pe cale orală teme de actualitate, precum şi teme din domeniile dumneavoastră de interes,
 • să participaţi activ la discuţii despre teme familiare, exprimându-vă şi susţinându-vă punctele de vedere.

Examenul Goethe-Zertifikat C1 atestă un nivel înalt de cunoştinţe. Examenul corespunde celui de-al cincilea nivel (C1) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referinţă pentru limbi.

După promovarea examenului puteţi, de exemplu:

 • să înţelegeţi anunţuri şi emisiuni radio, precum şi prezentări mai lungi fără prea mare efort,
 • să înţelegeţi o gamă largă de texte scrise, de exemplu texte non-ficţionale, comentarii sau relatări complexe şi mai lungi,
 • să redactaţi texte clare şi bine structurate despre subiecte complexe şi să selectaţi un registru adecvat destinatarului,
 • să vă exprimaţi pe cale orală spontan şi fluent, să dezvoltaţi un punct de vedere, să vă formulaţi ideile şi părerile cu precizie şi să vă expuneţi detaliat propriile intervenţii.
X